You need to login to download the file

Har du inget konto? Klicka här för att ansöka om loginuppgifter.

Type your e-mail address below and click send to add your e-mail as a recipient of our newsletter


Dokumentet visar att vi är extremt duktiga på svetsning.

Dokumentet visar att vi är extremt duktiga på svetsning.

ExTe är nu som ett av få företag i Europa certifierade enligt EN 15085. – Vi har all anledning att vara stolta över den här certifieringen, säger ExTes Lennart Wallström. Certifieringen som även kallas CL1 innehåller detaljerade regler kring allt som gäller svetsning. Den ställer höga krav på företaget.

CL 1 är den högsta nivån på certifiering för svetsning av järnvägsfordon och komponenter till dessa. – Vi tillverkar inte bara timmerbankar och spännare för virkestransporter på landsväg. Stora volymer går på järnväg från terminaler till industri, förklarar Lennart Wallström. ExTe är mycket stor leverantör till flera av de europeiska järnvägsföretagen. Ett av de största är Deutsche Bahn, dvs tyska järnvägen. De är kända för att ställa mycket höga krav på sina leverantörer. Under många år har vi haft förmånen att få leverera produkter till dem.


- Vår höga kompetens i svetsning gynnar förstås även den mycket omfattande produktionen av timmerbankar för landsvägstransporter. Ofta är det samma personer som svetsar för järnväg och landsväg. Vi får med andra ord en kvalitetsförbättring på alla produkter, säger Lennart Wallström.


ExTe har i certifieringsprocessen fått visa att de följer och klarar de strikta krav som gäller för personal, utrustning och produktionsstyrning.

 

- Som bevis på vår kompetens har vi nu fått ett nytt certifikat. Det är giltigt i tre år under förutsättning att en periodisk revision genomförs årligen. Efter tre år genomförs en mer omfattande revision för att förnya certifikatet, konstaterar Maria Thor, kvalitetsansvarig på ExTe.

- CL 1 certifieringen är självklart extremt bra för vår konkurrenskraft. Vi har fått en viktig bekräftelse på att vi tillhör en mycket liten grupp företag med exklusiva kunskaper i svetsning. I Sverige finns ett tiotal med samma kompetens, men i vår bransch är det bara ExTe, säger Lennart Wallström.

08-07-2020

Other news

Our sales organization