You need to login to download the file

Har du inget konto? Klicka här för att ansöka om loginuppgifter.

Type your e-mail address below and click send to add your e-mail as a recipient of our newsletter


INFORMATION ANG. COVID-19

INFORMATION ANG. COVID-19

Även ExTe påverkas förstås av den pågående pandemin. Temporärt ser vi en viss nedgång i efterfrågan på våra produkter. Därför vidtar även vi åtgärder. Så fort vi får en normal situation kan vi med kort varsel ställa om verksamheten och gå för fullt igen.

En situation som kräver framförhållning och planering.

ExTes ambition är att så långt det är möjligt behålla hög service och snabb leverans. Men alla förstår självklart att den rådande situationen påverkar verksamheten. Till exempel har underleverantörer svårt att få fram material till marknaden, vilket påverkar leveranstider. 

Vårt mål är att leveranserna till våra kunder ska fortsätta att fungera bra. Men det kommer att krävas extra bra framförhållning för att säkerställa att leveranser kommer fram i tid. 

Från och med 1 april.

Vissa justeringar i arbetstid kommer att ske, men du kontaktar även i fortsättningen i första hand din vanliga kontakt på ExTe eller ringer 0651-175 00 eller mailar, så lotsas du till någon som kan besvara dina frågor, ta emot din order eller ombesörja leverans. 

Klicka här för att komma till kontakt-sidan.

Marknad, Service och Teknisk support har fortsatt hög prioritet.

ExTes ambition är att våra kunder även i rådande läge ska känna sig trygga med våra produkter och att påverkan på kundernas verksamhet minimeras. Vi lägger därför fortsatt hög prioritet på service och teknisk support. Det gäller för alla ExTes produkter i den utsträckning som restriktioner på olika marknader tillåter. 

06-04-2020

Other news

Our sales organization