You need to login to download the file

Har du inget konto? Klicka här för att ansöka om loginuppgifter.

Type your e-mail address below and click send to add your e-mail as a recipient of our newsletter


OPTIMERA LÖNSAMHETEN I VARJE LASS

OPTIMERA LÖNSAMHETEN I VARJE LASS

Korta eller långa transporter? Kort eller långt virke? Det avgör vilka bankar du bör välja. Med en enda typ av standardbanke kan du inte optimera din lönsamhet. För det krävs ett brett sortiment av bankar anpassade till olika transportbehov.

Inom varje bankeserie kan du kombinera bankar med varierande lastkapacitet och köra in mer virke i varje lass. Varje extra krona är guld värd på marginalen. Under en normal avskrivningstid kan det bli betydande merintäkter.

Kontakta oss så berättar vi mer.

22-03-2020

Other news

Our sales organization