För att ladda hem filen så måste du logga in

Har du inget konto? Klicka här för att ansöka om loginuppgifter.

Fyll i nedan och klicka skicka för att prenumerera på vårt nyhetsbrev!


Com 90®. Överlägsna tekniska lösningar ger oslagbar arbetsmiljö.

Com 90® är ExTes mest utvecklade produkt och marknadens mest användarvänliga utrustning för säker och snabb lastsäkring av virke.

Com 90® - Lätt, snabb, oslagbar arbetsmiljö.

Med den nya generationen Com 90-bankar får du inte bara ett lättare ekipage. På transportavstånd upp till ca 5 mil ger Com 90-bankar betydande tidsvinster. Fler lass per skift hinns med, vilket förbättrar åkarens lönsamhet. 


Helt oberoende av transportavstånd ger den unika och fjärrstyrda lastsäkringen en oslagbar arbetsmiljö, där tekniken eliminerar påfrestningarna på chauffören. Med Com 90 behöver chauffören aldrig kasta kättingar eller band, eller halka runt i mörkret med blöta, frusna eller nedsmutsade band och kättingar. Oavsett väder behövs bara några knapptryckningar och bindningen är klar.

Belastningsskador är största orsaken till arbetsskador. När kroppen slipper de påfrestande arbetsställningarna vid manuell lastsäkring minskar riskerna för förslitningsskador.

Med kombination av uppfinningsrikedom och kreativitet har vi skapat en modern arbetsplats. Våra tekniska lösningar eliminerar påfrestningarna på människan och vi har gjort framtidens standard tillgänglig redan nu. Oavsett väder arbetar chauffören i en komfortabel miljö.

Genom att ta bort moment i arbetet som innebär hälsorisker värnar man om sina medarbetare. Och företaget behöver inte belastas med kostnader för återkommande sjukfrånvaro.


Com 90 har överlägsna tekniska lösningar.

Utvecklingen av Com 90 bygger på grundprinciperna snabb, säker och enkel lastförankring.

Bankarna styrs med fjärrkontroll: Com 90-banken bygger på hydrauliska funktioner som styrs av chauffören med en fjärrkontroll.

Snabbt: Bindning och lossning går mycket snabbt.

Automatisk övervakning: Systemet har automatisk övervakning som larmar om något fel uppstår.

Tål mer: Genom att staktopparna binds ihop tål Com 90-stakarna större belastning än traditionella stakar.

Automatisk efterspänning: Under transport drar stakarna och kastarmarna ihop traven med konstant tryck.

Höj- och sänkbara stakar: Vid tomkörning är stakarna neddragna och kastarmarna ihopkopplade. Vibrationerna i stakarna minskar och förslitningsskadorna elimineras. Dessutom minskar luftmotståndet.

Fler lass - ökad lönsamhet: På rätt transportsträckor ger Com 90 möjlighet till fler lass per skift och bättre lönsamhet.

Oslagbar arbetsmiljö: För chauffören erbjuder Com 90 den i särklass säkraste och bästa arbetsmiljön.

Maximal säkerhet: Förutom snabbheten ger Com 90 en helt unik säkerhet. Du klarar lastsäkringen med några knapptryckningar på fjärrkontrollen. När lasten sätter sig under transporten sker en automatisk efterspänning. Allt övervakas av ett säkerhetssystem med kontrollpanel inne i bilen. Com 90 är det i särklass säk- raste systemet för transportsäkring av virke.


Bästa arbetsmiljön

Minskad olycksrisk: Den fjärrstyrda lastsäkringen innebär att du inte behöver stå nära ekipaget. Om virke rasar ner står du utom räckhåll. Och du behöver inte längre kasta kätting och över- belasta kroppen.

Färre skador: Belastningsskador är största orsaken till arbetsskador. När kroppen slipper de påfrestande arbetsställningarna vid manuell lastsäkring minskar riskerna för förslitnings- skador.

Minskad stress: Med teknikens hjälp har vi rationaliserat bort några tidskrävande och belastande arbetsmoment vid lastning och lossning. Ett jämnare arbetstempo minskar tidspressen på chauffören.

Lägre sjukfrånvaro: Genom att ta bort moment i arbetet som innebär hälsorisker värnar man om sina medarbetare. Och företaget behöver inte belastas med kostnader för återkommande sjukfrånvaro.

Hel kropp på köpet: Med kombination av uppfinningsrikedom och kreativitet har vi skapat en modern arbetsplats. Våra tekniska lösningar elimine- rar påfrestningarna på människan och vi har gjort framtidens standard tillgänglig redan nu. Oavsett väder arbetar chauffören i en komfortabel miljö.

Canbus styrsystem

Fjärrstyrning av Com 90-bankarna sker med hjälp av Canbus styrsystem, som har betydligt fler möjligheter för övervakning av lastsäkringsfunktionerna. På en bildskärm ser chauffören alla data på ett lättillgängligt sätt. Moderna bilar är dessutom förberedda för Canbus.

Bankarna:

Stommens vikt 88 kg

Innermått 2190/2240/2290 mm

Yttermått 2500/2550/2600 mm


Stakarna:

Vikt komplett med cylinder, broms mm, 67 kg/stake

Kastarm vikt 4,5 kg/st

Komplett krokribba 5 kg

Komplett ringribba 5 kg

Bindning av staktoppen medför att stakarna tål större belastning än traditionella stakar

Dragkraft i bindningen vid 150 bar = 1,7 ton

Max lasthöjd 2800/3000 mm

Min lasthöjd 1700/1850 mm

Inbyggd stakbroms

Högfartsfunktion (för snabbare höjning/sänkning av staken)


Hydraulsystemet:

Slangdimensioner: (bil)

• sugledning = 1”

• tryckledning, pump – filter – ventil = 1/2”

• tryckledning ventil – fördelningsblock = 3/8”

• tryckledning fördelningsblock – stakar = 1/4”

• signalledning = 1/4”

• bromsledning = 1/4”

 Slangdimensioner: (vagn)

• tryckledning, pump – ventil = 1/2”

• returledning till tank = 3/4”

• manöverledning ventil – fördelningsblock = 3/8”

• manöverledning fördelningsblock – stakar = 1/4”

• signalledning = 1/4”

• bromsledning = 1/4”

Systemtryck 150 bar

Mottryck broms 40 bar

TH 120-140 bar

TL 100 bar

Automatisk efterspänning

Tryckvakt registrerar trycksänkning i hydraulsystemet

Till hydraulsystemet rekommenderas tunn olja, t ex Hyndla Bio SE 22, Hydra way Bio PA 22, Holbein Bio LT 22 eller motsvarande.


Com90-tech-spec


Benämning Artikelnummer Anm.
Kontakta ExTe Kontakta ExTe