762173

Laatu ja ympäristö

Tietoja ExTe

KESTÄVÄN KEHITYKSEN

Kasvume tulee rakenna yrityksen kestävän kehityksen varalle, jossa ihmisten terveys, ympäristö ja yhteiskunta annetaan osa kannattavuuden saavuttamisessa.

 

LAATUPOLITIIKKA

Kehitämme, valmistamme ja markkinoimme maailman johtavia kuormankiinnityslaitteita tehokkaaseen ja turvalliseen puunkuljetukseen maanteitse ja rautateitse. Autamme parantamaan kannattavuutta, turvallisuutta ja työympäristöä ratsastajille ja kuljettajille kaikkialla maailmassa.

Strategiamme ovat sitoutuneet työntekijät, johtava kehitys, kestävä kannattavuus ja huipputoimittaja. Toimintatapaamme ohjaavat siksi arvomme, jotka luovat perustan vakaudelle ja turvallisuudelle.

Laatu on kaikkien työntekijöiden ja yhteistyökumppaneiden vastuulla, ja laatutyömme tulee luonnollisesti koskea kaikkia työntekijöitä ja yhteistyökumppaneita. Työskentelemme siksi jatkuvasti, jotta meillä olisi oikeat resurssit ja toimintatapamme on kuvattu laatujärjestelmässämme. Meidän on jatkuvasti parannettava työtä laatuasioiden parissa saavuttaaksemme paremman laadun.

Seuraamme ja pidämme itsemme jatkuvasti ajan tasalla laeista ja muista sitovista vaatimuksista. Johtamisjärjestelmämme tulee olla sertifioitu ISO 9001:n vaatimusten mukaisesti.

YMPÄRISTÖPOLITIIKKA

Liikeideamme on kehittää, valmistaa ja markkinoida maailman johtavia kuormankiinnityslaitteita tehokkaaseen ja turvalliseen puunkuljetukseen maanteitse ja rautateitse. Autamme parantamaan kannattavuutta, turvallisuutta ja työympäristöä ratsastajille ja kuljettajille kaikkialla maailmassa.

Kasvumme tulee perustua yrityksen kestävään kehitykseen, jossa ihmisten terveys, ympäristö ja yhteiskunta saavat osansa kannattavuuden saavuttamisessa. Työskentelemme liiketoimintamme, tuotteidemme ja palveluidemme ympäristöystävällisen kehityksen eteen. Suhtaudumme yhteiskuntavastuuseemme erittäin vakavasti ja taloudellisesti vakaalla liiketoiminnalla myötävaikutamme työllisyyteen ja yhteiskunnan hyvinvointiin. Arvojemme avulla luomme perustan vakaudelle ja turvallisuudelle.

ExTe haluaa edistää kestävää yhteiskuntaa tuleville sukupolville pyrkimällä kestävään luonnonvarojen käyttöön ja suojelemalla ympäröivää ympäristöä. Meidän on täytettävä ja noudatettava meitä koskevia lakeja ja muita sitovia vaatimuksia, ja siksi liiketoiminnan ympäristövaikutuksia arvioidaan ja seurataan jatkuvasti.

Ympäristöjärjestelmämme on sertifioitava ISO 14001 -standardin vaatimusten mukaisesti, ja se on integroitu luonnollisena osana työtämme tavoitteenamme jatkuvasti parantaa ympäristönsuojelun tasoa, ehkäistä onnettomuuksia ja terveysongelmia sekä estää ulkoisen ympäristön saastumista. kestävä ympäristön kehitys.

Asetamme merkittäville ympäristönäkökohdillemme selkeät tavoitteet, jotka ovat sopusoinnussa globaalien tavoitteiden ja Ruotsin ympäristönlaatutavoitteiden kanssa. Tavoitteiden tulee olla toiminnassa hyvin tiedossa ja viedä ympäristötyömme eteenpäin.

Viestintäämme tulee leimaa avoimuus ja objektiivisuus, joten ympäristöpolitiikkamme on tunnettava koko toiminnassa ja oltava kaikkien sidosryhmiemme saatavilla.

OMAT PATENTIT ExTellä on nykyään monia ainutlaatuisia ja patentoituja ratkaisuja.

Henkilökunta