Horses Web

Historia

Tietoja ExTe

Turvallisuuden historiaa jo vuodesta 1898

ExTen toiminta alkoi klassisesta maataloustuotteesta. Se tapahtui jo vuonna 1898. Lapioäeksen sarjavalmistus alkoi nimellä A.E Sandstedt & Söner Smidesverkstad.

Tuote vastasi täysin sen ajan edistyksellisen maanviljelyn tarpeita ja oli lähtölaukaus kehitykselle, jonka tuloksena ExTe on nykyään maailman johtava puutavarapankkojen ja automaattikiristimien valmistaja ja toimittaja.

ExTe Ruotsin metsän sydämessä
Ensimmäiset pankot Ensimmäiset pankot kehitettiin 1920-luvulla. Ajatuksena oli löysätä panokset miehistön toisella puolella ja saada puu rullalle veteen. Kunkin pinon panosten vapauttamiseksi kahden miehen, jolla on kelkka, on avattava lukituskieli. Sitten oli kyse pakenemisesta, jotta ei saisi puuta.
Excente-pankot Ensimmäisestä patentista syntyi yrityksen nimi ExTe.

Ensimmäinen tuote

Ensimmäinen tuote, joka liittyi metsäkuljetuksiin, oli hevosen vetämä kelkka. Se oli sen ajan kuormatraktori. Puutavara vedettiin hakkuupaikalta varsitielle, jossa se lastattiin tukkirekeen, tuon ajan tukkirekkaan. Puutavara kuljetettiin järvien ja jokien rannalle sahoille ja sellutehtaille uittamista varten.

1920-
Etäisyydet hakkuupaikoilta uittoreiteille kasvoivat 1920-luvulla. Puutavaraa alettiin kuljettaa yhä suuremmassa määrin kuorma-autoilla. Tässä vaiheessa kehitettiin ensimmäiset puutavarapankot.

Ideana oli irrottaa tolpat ajoneuvon toiselta puolelta niin, että puutavara vieri alas veteen. Tolppien irrottamiseksi tarvittiin kaksi miestä, jotka vapauttivat lukituksen jokaisen pinon kohdalla. Sen jälkeen heidän oli juostava pois puutavaran alta.

Toinen ratkaisematon ongelma vielä siihen aikaan oli puutavaran lastaaminen. Puutavara-autossa oli usein kaksi tai kolme henkilöä, kuljettaja ja apulastaajat. Kaikki puutavara lastattiin käsin. Ensimmäiset vaijerinosturit otettiin käyttöön vasta 1950-luvulla.

1950-
Uitoista luovuttiin 1950-luvulla ja puutavaran kuljetus siirtyi kokonaan pyörille. Uusien nykyaikaisten puutavarapankkojen ja muiden varusteiden tarve kasvoi valtavasti puutavarakuljetuksissa. Kuljettajien turvallisuuteen alettiin kiinnittää huomiota.

ExTe kehitti 1950-luvun lopussa epäkeskopankon ja teleskooppitolpat. Nyt tolpat voitiin laskea ilman ongelmia.

ExTe-nimi perustuu sanoihin Excenter (epäkesko) ja Teleskop (teleskooppi).

1960-
1960-luvulla keksittiin uusia ideoita puutavarapankon rakenteesta. Tähän asti ajatuksena oli ollut irrottaa tolpat ja antaa puutavaran vieriä kuorma-autosta ja perävaunusta. Uudet kuormanpurkumenetelmät, joissa puutavara nostetaan kuorma-autosta ja perävaunusta trukeilla ja nostureilla, johtivat nykyaikaisten puutavarapankkojen ja kiinteiden tolppien kehittämiseen.

ExTen ensimmäinen nykyaikainen puutavarapankko oli 144-malli, joka kehitettiin 1960-luvun lopulla. Monipuolinen 144-pankko on edelleen tärkeä vientituote ExTelle.

1970-
ExTe aloitti järjestelmällisen työn Euroopan markkinoilla 1970-luvun alussa ja puolivälissä. Vientipanostukset tuottivat tulosta ja laajenivat ajan myötä kattamaan kaikki maanosat.

Vuonna 1971 ExTe julkaisi näytteen innovatiivisesta kehitystyöstään. Ensimmäinen alumiinipankko, ExTe Aluminium, julkaistiin. Se oli kevyt, monipuolinen ja kesti kiistatta kaikki siihen kuorman lastaamisen, kuljettamisen ja purkamisen aiheuttamat rasitukset.

Idea oli kuitenkin edellä aikaansa. Markkinat eivät olleet kypsiä näin jyrkkiin muutoksiin. ”Kevyet alumiinipankot eivät kestä vaativia metsäkuljetuksia”, oli usein esitetty tuomio. Alumiinipankot löivät kuitenkin läpi jo vuosina 1974–1975, jolloin ExTe valmisti ALU 340-, ALU 360- ja ALU 390 -malleja.

1980-
ExTe kehitti 1980-luvulla 106- ja 109-pankkomallit, joihin 1990-luvulla kehitetyt C40-, C60- ja C90-mallit perustuivat. Nämä yhdistelmäpankot saavuttivat kuljetusyritysten arvostuksen. Pankot olivat tukevia ja lujia. Rungot olivat terästä ja tolpat alumiinia. C-pankkoja on yhä edelleen käytössä joissakin tukkirekoissa.

2000-
Vuonna 2002 ExTe lanseerasi yhdistelmäpankkojen uuden sukupolven, E4-, E6-, E9- ja E12-pankot, joista tuli suuri menestys. D-sarja on nyt korvannut E-pankot. D-pankot ovat markkinoiden kevyimpiä yhdistelmäpankkoja, joiden runko on valmistettu teräksestä ja tolpat alumiinista.

Kun keskustelu kuormien painosta alkoi Ruotsissa 2000-luvun alussa, ExTen uuden sukupolven alumiinipankkojen kehitystyö oli jo pitkällä. Vuonna 2005 lanseerasimme maailman kevyimmät puutavarapankot – A-sarjan pankot. Vain muutamassa vuodessa A-pankoista tuli kuljetusyritysten suuria suosikkeja ja kysyntä ylitti kaikki ennusteet.

ExTe on kehittänyt puutavarapankkoja myös puutavaran rautatiekuljetuksiin. Olemme toimittaneet kymmeniätuhansia Maxistakar-tolppia ja Wood- ja SR-pankkoja rautatieyhtiöille Pohjoismaissa, Saksassa ja Isossa-Britanniassa.

ExTen vuosien mittaan saavuttama menestys on antanut resursseja ja luonut mahdollisuuksia uusien ja entistä turvallisempien kuormankiinnitysjärjestelmien kehitystyöhön panostamista varten. Com 90-järjestelmä, jota alettiin kehittää 90-luvun puolivälissä, on esimerkki ainutlaatuisesta luovasta ajattelusta, jossa kuljettaja ohjaa pankkoja ja kuormankiinnitystä kaukosäätimellä. Com 90 on nykyään vakiintunut järjestelmä markkinoilla.

ExTe Timmer Kunkin pinon kuorman vapauttamiseksi kahden miehen, jolla on kelkka, on avattava lukituskieli. Sitten oli kyse pakenemisesta, jotta ei saisi puuta.

Henkilökunta