Horses Web
Historia

Allt började 1898, i en smedja i Ygskorset i Hälsinglands djupa skogar.

Om ExTe

En historia om säkerhet sedan 1898

ExTe startade sin verksamhet med en klassisk produkt för jordbruket. Det var redan 1898. Under namnet A.E Sandstedt & Söner Smidesverkstad började luckerharven serietillverkas.

En produkt helt anpassad till dåtidens moderna jordbruk och startskottet för en utveckling som med tiden skulle föra ExTe till en position som världens ledande tillverkare och leverantör av timmerbankar och automatiska spännare.

ExTe I hjärtat av Hälsingland
De första timmerbankarna Under 20-talet utvecklades de första timmerbankarna. Idén var att lösgöra stakarna på ena sida av ekipaget och få virket att rulla ner i vattnet.
Excenterbankarna Det första patentet, excenterlåsningen för teleskoperingsfunktionen, gav upphov till namnet ExTe.

Den första produkten

Den första produkt som leder företagets verksamhet in på skogstransporter är den hästdragna släpkälken, dåtidens skotare. Virket drogs fram från avverkning till basvägen, där det lastades över på timmerdoningar, den här tidens motsvarighet till virkesbilar. Virket transporterades till sjöar och älvar för flottning till sågverk och massaindustri.

1920-
Under 20-talet ökade avstånden från avverkning till flottleder. Mer virke transporteras med lastbil. Och nu inleddes utvecklingen av de första timmerbankarna. 

Idén var att lösgöra stakarna på ena sida av ekipaget och få virket att rulla ner i vattnet. För att frigöra stakarna vid varje trave måste två man med slägga slå upp varsin låstunga. Sedan gällde det att springa undan för att inte få virket över sig. 

Ett annat problem som tiden ännu inte hade gett någon lösning på var lastningen av virke. Ofta var virkesekipagen bemannade med två och tre personer, chaufför och hjälplastare. Allt virke lastades för hand. De första wirekranarna kom först under 50-talet. 

1950-
Från 1950 och framåt upphörde flottningen successivt och allt virke transporterades på lastbil. Behovet av nya moderna timmerbankar och annan utrustning för virkestransporter blev stort. Säkerheten för chaufförerna aktualiserades. 

I slutet av 50-talet utvecklades Exenterbanken med stakar i teleskoputförande. Nu kunde man utan problem kunde fälla stakarna. 

Begreppen Excenter och Teleskop gav upphov till namnet ExTe.

1960-
1960-talet medförde nya idéer om hur en timmerbanke skulle konstrueras. Hittills hade idén varit att lösgöra stakarna och låta virket rulla av bil och släp. Nya lossningsmetoder, där truckar och kranar lyfte av virket från bil och släp, öppnade för utveckling av den moderna timmerbanken med fasta stakar. 

ExTes första moderna timmerbanke var 144-banken från slutet av 60-talet. Den flexibla 144-banken är fortfarande en stor exportprodukt för ExTe.

1970-
I början och mitten av 70-talet inledde ExTe en systematisk bearbetning av den europeiska marknaden. En exportsatsning som blev mycket framgångsrik och med tiden kom att omfatta alla världsdelar.

1971 gav ExTe ett verkligt prov på sin nytänkande utveckling. Den första aluminiumbanken, ExTe Aluminium, visades upp. Den var lätt, smidig och klarade utan vidare de påfrestningar som lastning, transport och lossning av virket innebar. 

Men idén var lite för tidigt väckt. Marknaden var inte mogen för så drastiska förändringar. ”Lätta aluminiumbankar stoppar aldrig för krävande skogstransporter” var ett vanligt återkommande omdöme. Men redan 1974-75 fick aluminiumbankar sitt genombrott med ALU 340, 360 och 390. 

1980-
Med erfarenheter från 80-talets 106- och 109-bankarna lanserade ExTe i början av 90-talet C40, C60 och C90. En serie kombinationsbankar som blev mycket uppskattade av åkarna. Bankarna var robusta och stryktåliga med stommar av stål och stakar i aluminium. Fortfarande finns C-bankar på en del virkesekipage.

2000-
2002 lanserade ExTe en ny generation kombinationsbankar, E 4, E 6, E 9 och E 12, som blev en stor framgång. E-bankarna är nu ersatta av D-Serien som är marknadens lättaste kombinationsbankar med stommar i stål och stakar i aluminium.

När diskussionen om lastvikter tog fart i Sverige i början av 2000-talet var ExTe redan på god väg med utvecklingen av den nya generationen aluminiumbankar. 2005 lanserades världens lättaste timmerbankar – A-serien. På bara ett par år blev A-bankarna åkarnas stora favoriter, och efterfrågan överträffade alla prognoser.

ExTe har även utvecklat timmerbankar för transporter av virke på järnvägsvagnar. Tiotusentals Maxistakar, Wood- och SR-bankar har levererats till de skandinaviska, tyska och brittiska järnvägarna.

ExTes framgångar har genom åren skapat resurser och möjligheter att satsa på utveckling av nya och ännu säkrare system för lastsäkring. Com 90, som började utvecklas i mitten av 90-talet, är ett exempel på unikt nytänkande, där chauffören styr bankar och lastsäkring med hjälp av en fjärrkontroll.
Com 90 är idag ett etablerat system på marknaden.

ExTe timmer För att frigöra stakarna vid varje trave måste två man med slägga slå upp varsin låstunga. Sedan gällde det att springa undan för att inte få virket över sig.

Vår marknadsorganisation