Com 90

LÄTT, SNABB, OSLAGBAR ARBETSMILJÖ

Helt oberoende av transportavstånd ger den unika och fjärrstyrda lastsäkringen en oslagbar arbetsmiljö, där tekniken eliminerar påfrestningarna på chauffören. Med Com 90 behöver chauffören aldrig kasta kättingar eller band, eller halka runt i mörkret med blöta, frusna eller nedsmutsade band och kättingar. Oavsett väder behövs bara några knapptryckningar och bindningen är klar.


Com 90

MED CHAUFFÖRENS BÄSTA I FOKUS

Med den nya generationen Com 90-bankar får du inte bara ett lättare ekipage. På transportavstånd upp till ca 5 mil ger Com 90-bankar betydande tidsvinster. Fler lass per skift hinns med, vilket förbättrar åkarens lönsamhet.

Belastningsskador är största orsaken till arbetsskador. När kroppen slipper de påfrestande arbetsställningarna vid manuell lastsäkring minskar riskerna för förslitningsskador.

Med kombination av uppfinningsrikedom och kreativitet har vi skapat en modern arbetsplats. Våra tekniska lösningar eliminerar påfrestningarna på människan och vi har gjort framtidens standard tillgänglig redan nu. Oavsett väder arbetar chauffören i en komfortabel miljö.

Genom att ta bort moment i arbetet som innebär hälsorisker värnar man om sina medarbetare. Och företaget behöver inte belastas med kostnader för återkommande sjukfrånvaro.

Com 90

COM 90 HAR ÖVERLÄGSNA TEKNISKA LÖSNINGAR

Utvecklingen av Com 90 bygger på grundprinciperna snabb, säker och enkel lastförankring.


Bankarna styrs med fjärrkontroll:
 Com 90-banken bygger på hydrauliska funktioner som styrs av chauffören med en fjärrkontroll.

Snabbt: Bindning och lossning går mycket snabbt. 

Automatisk övervakning: Systemet har automatisk övervakning som larmar om något fel uppstår.

Tål mer: Genom att staktopparna binds ihop tål Com 90-stakarna större belastning än traditionella stakar.

Automatisk efterspänning: Under transport drar stakarna och kastarmarna ihop traven med konstant tryck.

Höj- och sänkbara stakar: Vid tomkörning är stakarna neddragna och kastarmarna ihopkopplade. Vibrationerna i stakarna minskar och förslitningsskadorna elimineras. Dessutom minskar luftmotståndet.

Fler lass - ökad lönsamhet: På rätt transportsträckor ger Com 90 möjlighet till fler lass per skift och bättre lönsamhet.

Oslagbar arbetsmiljö: För chauffören erbjuder Com 90 den i särklass säkraste och bästa arbetsmiljön.

Maximal säkerhet: Förutom snabbheten ger Com 90 en helt unik säkerhet. Du klarar lastsäkringen med några knapptryckningar på fjärrkontrollen. När lasten sätter sig under transporten sker en automatisk efterspänning. Allt övervakas av ett säkerhetssystem med kontrollpanel inne i bilen. Com 90 är det i särklass säkraste systemet för transportsäkring av virke.

Com 90

BÄSTA ARBETSMILJÖN

Minskad olycksrisk: Den fjärrstyrda lastsäkringen innebär att du inte behöver stå nära ekipaget. Om virke rasar ner står du utom räckhåll. Och du behöver inte längre kasta kätting och överbelasta kroppen.

Färre skador: Belastningsskador är största orsaken till arbetsskador. När kroppen slipper de påfrestande arbetsställningarna vid manuell lastsäkring minskar riskerna för förslitningsskador.

Minskad stress: Med teknikens hjälp har vi rationaliserat bort några tidskrävande och belastande arbetsmoment vid lastning och lossning. Ett jämnare arbetstempo minskar tidspressen på chauffören.

Lägre sjukfrånvaro: Genom att ta bort moment i arbetet som innebär hälsorisker värnar man om sina medarbetare. Och företaget behöver inte belastas med kostnader för återkommande sjukfrånvaro.

Hel kropp på köpet: Med kombination av uppfinningsrikedom och kreativitet har vi skapat en modern arbetsplats. Våra tekniska lösningar eliminerar påfrestningarna på människan och vi har gjort framtidens standard tillgänglig redan nu. Oavsett väder arbetar chauffören i en komfortabel miljö.

Com 90

CANBUS STYRSYSTEM

Fjärrstyrning av Com 90-bankarna sker med hjälp av Canbus styrsystem, som har betydligt fler möjligheter för övervakning av lastsäkringsfunktionerna. På en bildskärm ser chauffören alla data på ett lättillgängligt sätt. Moderna bilar är dessutom förberedda för Canbus.

KUNDBERÄTTELSER

Vad säger våra kunder?

Ulf Gustavsson

Ulf Gustafsson Skogstransporter AB

“Com 90 ger oss en oslagbar arbetsmiljö. Vi har oftast rätt korta körningar så därför hinner vi oftast ett par extra vändor per skift jämfört med konventionella timmerbankar vilket gör det lätt att räkna hem systemet även rent ekonomiskt.”