20'-Kassetter

Passar de flesta typer av standard-containervagnar

ExTe kan i samarbete med Container d.o.o. i Slovenien erbjuda ett antal olika varianter av 20' kassetter (lastramar) med lastbankar och nedbindningssystem från ExTe. Dessa kassetter passar de flesta typer av standard-containervagnar.


20'-Kassetter

Samtliga designutföranden är inte intermodal - d.v.s. ej anpassade för landsvägstrafik och är inte heller lyftbara med last.

Det vanligaste utförandet är baserad på ExTe SR8 och nedbindningssystem 602. En kassett med fyra bankar väger ca 1,6 ton och lastar upp till 32 ton. Kassetten är lämpad för transporter av rundvirke eller sågat virke.

En annan variant är en mulifunktionell 20' kassett och är även den baserad på ExTe SR8-banke. En kassett med 4 bankar väger ca 1,7 ton och lastar ca 31 ton. Denna typ kan utöver rundvirke och sågat virke även transportera standard ISO-containerar.

En tredje variant av 20'-kassetter är baserad på ExTe Skandinaviska SR12-banke. En kassett med 2 bankar väger ca 1,5 ton och lastar ca 24 ton. Designen är anpassad för transport av rundvirke.

En fjärde design av 20’ kassetter är för kalla eller varma stålämnen och containrar och är baserad på ExTe’s banke SR Steel. En kassett med 2 bankar väger ca 2 ton och lastar upp till 38 ton.

Mer information