Optimeringsguiden

VALET AV OLIKA BANKAR PÅVERKAR DIN LÖNSAMHET

Du som virkesåkare vet att varje extra krona som kan köras in är guld värd på marginalen. I vår Optimeringsguide ger vi exempel på hur valet av olika bankar påverkar din lönsamhet.


Optimeringsguiden

ExTe Optimeringsguide

I guiden hittar du en beräkningsmodell där du kan lägga in dina egna siffror på genomsnittligt transportavstånd, antal lass per år och vilken ersättning du får per kilo virke. Då kan du se hur viktbesparing påverkar din lönsamhet utifrån dina förutsättningar. Med en enda typ av standardbanke kan du inte optimera din lönsamhet. För det krävs ett brett sortiment av bankar anpassade till olika transportbehov. Inom varje bankeserie kan du kombinera bankar med varierande lastkapacitet och köra in mer virke i varje lass. Genom att välja rätt timmerbankar och kombinera bankar med varierande lastkapacitet kan din lönsamhet öka ganska rejält. I stället för att bara titta på inköpspris för bankarna är det en god idé att med hjälp av optimeringsguiden se efter hur mycket högre intäkter du kan köra in.

Det är en bra grund för ditt investeringsbeslut.

Läs mer i vår Optimeringsguide.