Stödbankar

STÖDBANKAR, GRIPSKYDD, CHASSIESKYDD

Funktionen för Stödbankar är att skydda vagnram från grip vid lossning samt att möjliggöra för snabbare lossning.


Stödbankar

Stödbanken är av kraftig design för att även skydda vagnar som enbart har två yttre långbalkar (som t.ex. Sgnss). 

Stödbanken väger från 120 kg.

Mer information