ExTe TU - Remote

MED MAXIMAL SÄKERHET OCH KONTROLL

När lasset ska lossas slipper chauffören gå runt ekipaget och frigöra slinget. Det kan göras från hytten eller från säkert avstånd. En knapptryckning på fjärrkontrollen räcker.


ExTe TU - Remote

Automatiska spännare för alla tunga transporter

Upprullningen av slinget startar automatiskt. Med behörigt avstånd från travarna, är risken närmast obefintlig att chauffören ska träffas av något som dras med från traven av slinget.

Fjärrkontrollen innebär med automatik att påfrestningarna på kroppen, och risken för belastning- och förslitningsskador, minskar. Du slipper vara ute ut hytten mer än nödvändigt.

Vid lastning kan du gå direkt upp i kranhytten. När du lastat färdigt sätter du slingen i utlösarna innan spännaren läggs i driftläge och startas.

Mer information
ExTe TU - Remote

TU Remote minskar tidspressen

Studier visar på en tidsbesparing på 65-70 timmar per år.

Även om den inbesparade tiden inte ska överdrivas, går de olika momenten vid lastning och lossning betydligt snabbare med TU Remote. I bästa fall tid som minskar stressen på jobbet.


Intresserad av TU Remote?

TU Remote är ett tillbehörspaket till ExTe TU. Vill du veta mer om TU Remote är du välkommen att prata med någon av våra säljare. Kontakta din säljare via telefon 0651-175 00 eller mail sales@exte.se