638438
Om ExTe

Säkerhet som varumärke

Om ExTe

En historia om säkerhet sedan 1898

I mer än 125 år har vi gjort det säkrare, enklare och mer lönsamt att transportera virke. Vår framgångsrika produktutveckling och försäljning av marknadens bredaste och mest flexibla sortiment av timmerbankar har fört oss till en världsledande position i branschen.

Vi lever i samma vardag som våra kunder. Där ligger en stor förklaring till våra framgångar. Åkarna och chaufförerna är de som bäst vet vad som behövs för att virkestransporterna ska fungera bra. Genom att lyssna på dem har vi skapat ett unikt samarbete med våra kunder. Och med våra egna praktiska erfarenheter vet vi vad vi ska fråga om och framför allt vet vi vad de pratar om.

Att ta vara på nya förutsättningar och se nya lösningar för kunderna ligger i generna hos ExTe. Vår förmåga till förändring och nytänkande tar oss ett steg längre i produktutvecklingen. Och ger oss konkurrensfördelar.

Vår affärsidé

Vi levererar produkter till virkesåkare i alla länder med krav på trafiksäkerhet, bra arbetsmiljö och rationella transporter. Vår produktutveckling har skapat normer i många länder för hur trafiksäkra timmerbankar skall vara konstruerade. Vi väljer systematiskt konstruktions- och produktionslösningar som ger maximal säkerhet i funktionen.

ExTe har marknadens i särklass bredaste sortiment för alla behov. Utveckling som aldrig kompromissar med säkerhet är din bästa garanti.

Vi utvecklar, tillverkar och marknadsför världsledande lastförankringsutrustning för effektiva och säkra virkestransporter på väg och järnväg. Vi bidrar till bättre lönsamhet, säkerhet och arbetsmiljö för åkare och operatörer över hela världen.

STÄNDIG UTVECKLING

Att våga tänka i nya banor och se nya lösningar för våra kunder är en del av själen i ExTe. Genom att vara lyhörda för åkarnas och chaufförernas idéer och synpunkter tillförs vi information som är mycket viktig för en framgångsrik produktutveckling.

För att garantera högsta säkerhet för chaufförer, åkare och medtrafikanter i samband med lastning, lossning och transport av virke arbetar vi med ständig förbättring och vidareutveckling av våra produkter. Dagens lösningar bygger vidare på en lång tradition av kreativitet och innovation.

Våra produkter skall ha hög teknisk och funktionell säkerhet för att klara de extremt hårda påfrestningar som virkestransporter innebär.

Alla våra nya produkter genomgår hårda tester i provbänkar, där vi simulerar maskinell lastning, transport och lossning samt vibrationer vid tomkörning. Efter godkända värden i provbänkar testas en nollserie i praktiska prov innan produkten lanseras på marknaden.

En viktig strategi i vårt utvecklingsarbete är att våra lösningar skall bidra till att förbättra åkarnas lönsamhet.

Vår marknadsorganisation