590876
Tietosuojakäytäntö

Exten henkilötietojen käsittelyä koskeva käytäntö

Behandling av personuppgifter

ExTe Fabriks AB kerää ja käsittelee eri tavoin asiakkaiden tiettyjä henkilötietoja.
Alla on tietoja henkilötietojen käsittelystä ja oikeuksistasi rekisteröitynä.

 

HENKILÖTIETOVASTAAVA

Henkilötietojen käsittelystä vastaa:

ExTe Fabriks AB, Y-tunnus 556104-5062

Lisätietoja ExTe Fabriks AB:n henkilötietojen käsittelystä saat ottamalla meihin yhteyttä numeroon +46 (0)651 175 00 tai info@exte.se

Jos sinulla on kommentteja siitä, miten ExTe Fabriks AB käsittelee henkilötietojasi, voit ottaa yhteyttä Ruotsin tietosuojaviranomaiseen.

 

KÄSITTELYN TARKOITUS JA OIKEUSPERUSTA

ExTe Fabriks AB käsittelee tietojasi siinä määrin kuin se on tarpeen asiakassuhteen hallinnoimiseksi ja jotta ExTe Fabriks AB voi täyttää velvoitteensa sinua kohtaan. Lisäksi tietoja käytetään, jotta ExTe Fabriks AB voi tarjota henkilökohtaisesti mukautettuja tarjouksia sinulle asiakkaana tai sidosryhmänä. Käsittely perustuu sopimukseen tai asiakassuhteeseen, joka syntyy esimerkiksi asiakkaan tehdessä tilauksen ExTe Fabriks AB:lle. Markkinointimateriaalia lähetetään sinulle joko nimenomaisen suostumuksen tai ExTe Fabriks AB:n intressien punninnan perusteella.

Asiakkaan suostumukseen perustuva käsittely voidaan peruuttaa milloin tahansa ja ilman selitystä ottamalla yhteys ExTe Fabriks AB:hen.

 

TIETOJEN SIIRTÄMINEN

Tietoja voidaan luovuttaa viranomaisille lain mukaisesti ja mahdollisille yhteistyökumppaneille, jotka tarjoavat ExTe Fabriks AB:lle tukipalveluita, kuten IT-palveluja, tulostuspalveluja ja jakelupalveluja ExTe Fabriks AB:n vaatimalla tavalla ja laajuudessa, jotta se pystyy täyttämään velvoitteensa sinua kohtaan asiakkaana ja käyttämään tietoja markkinointitarkoituksiin.

 

SIIRTÄMINEN KOLMANSIIN MAIHIN

ExTe Fabriks AB pyrkii olemaan siirtämättä tietoja EU:n/ETA:n ulkopuolella sijaitsevaan maahan tai yritykselle. Jos tällaista siirtoa kuitenkin tarvitaan, ExTe Fabriks AB ryhtyy asianmukaisiin suojatoimenpiteisiin suojatakseen asiakkaidemme henkilötietoja parhaalla mahdollisella tavalla.

 

SÄILYTTÄMINEN JA POISTAMINEN

Asiakkaan henkilötietoja säilytetään niin kauan kuin asiakassuhde jatkuu ja sen jälkeen sen ajan, joka vaaditaan tai sallitaan voimassa olevan lainsäädännön ja käytännön mukaisesti.

 

OIKEUTESI REKISTERÖITYNÄ

Kun ExTe Fabriks AB kerää ja käsittelee henkilötietojasi, sinulla on tiettyjä oikeuksia. Sinulla on oikeus:

  • Pyytää ote henkilötiedoista, joita ExTe Fabriks AB käsittelee, ja siitä, miten niitä käsitellään
  • Pyytää virheellisten tietojen oikaisua
  • Pyytää tulla poistetuksi. Tämä voidaan kuitenkin tehdä vain, jos ExTe Fabriks AB:llä ei ole oikeutta säilyttää tietoja millään muulla laillisella perusteella
  • Pyytää käsittelyn rajoittamista tietyissä olosuhteissa, esimerkiksi tutkittaessa, ovatko tiedot oikeita vai eivät
  • Käyttää oikeutta tietojen siirrettävyyteen, kun tietosuoja-asetusta aletaan soveltaa

Jos sinulla on kysyttävää henkilötietojesi käsittelystä, ota yhteyttä ExTe Fabriks AB:hen numerossa +46 (0)651 175 00 tai info@exte.se

 

TURVALLISUUS

ExTe Fabriks AB ryhtyy asianmukaisiin teknisiin ja organisatorisiin tietoturvatoimenpiteisiin estääkseen ja rajoittaakseen henkilötietojen luovuttamiseen liittyviä riskejä, kuten luvaton pääsy, paljastaminen, väärinkäyttö, muutokset ja tuhoaminen. Vain valtuutetulla henkilöstöllä, jota sitoo vaitiolovelvollisuus, on pääsy tunnistettaviin henkilötietoihin.

 

YHTEYSTIEDOT

ExTe Fabriks AB
Gundbergsvägen 6
827 62 Färila
Sverige

+46 (0)651 175 00

info@exte.se

Y-tunnus 556104-5062

 

Henkilökunta