590876
Integritetspolicy

ExTes policy för behandling av personuppgifter

Behandling av personuppgifter

Som kund hos ExTe Fabriks AB samlas vissa personuppgifter in och behandlas på olika sätt. Nedan följer information om behandlingen samt om dina rättigheter som registrerad.

 

PERSONUPPGIFTSANSVARIG

Ansvarig för behandlingen av personuppgifter är:

ExTe Fabriks AB, org.nr. 556104-5062

För ytterligare information om ExTe Fabriks AB:s hantering av personuppgifter, vänligen kontakta oss på +46 (0)651 175 00 eller info@exte.se

Om du har synpunkter på hur ExTe Fabriks AB hanterar dina personuppgifter har du möjlighet att vända dig till Datainspektionen.

 

ÄNDAMÅL MED BEHANDLINGEN OCH LAGLIG GRUND

Hos ExTe Fabriks AB behandlas dina uppgifter i den mån det är nödvändigt för att administrera förhållandet och för att ExTe Fabriks AB ska kunna uppfylla sina åtaganden gentemot dig. Därutöver används uppgifterna för att ExTe Fabriks AB ska kunna erbjuda personligt anpassade erbjudanden till dig som kund eller intressent. Behandlingen grundas på det avtal eller det kundförhållande som uppstår vid exempelvis en beställning som kunden gör hos ExTe Fabriks AB. Marknadsföring skickas till dig grundat på antingen ett uttryckligt samtycke eller en intresseavvägning genomförd av ExTe Fabriks AB.

All behandling som grundas på kundens samtycke kan kunden när som helst och utan förklaring återkalla genom att kontakta ExTe Fabriks AB.

 

ÖVERFÖRING AV UPPGIFTER

Uppgifterna kan komma att lämnas ut till myndigheter i enlighet med vad som föreskrivs i lag, till eventuella samarbetspartners som levererar stödtjänster till ExTe Fabriks AB, exempelvis IT-tjänster, trycktjänster, distributionstjänster på det sätt och i den omfattning som krävs för att ExTe Fabriks AB ska kunna fullfölja sina åtaganden gentemot dig som kund samt i marknadsföringssyfte.

 

ÖVERFÖRINGAR TILL TREDJE LAND

ExTe Fabriks AB strävar efter att inte överföra uppgifter till ett land eller bolag placerat utanför EU/EES. Om det ändå skulle uppstå ett behov av en sådan överföring kommer ExTe Fabriks AB vidta lämpliga skyddsåtgärder för att på bästa sätt skydda våra kunders personuppgifter.

 

LAGRING OCH GALLRING

Kundens personuppgifter sparas så länge kundförhållandet kvarstår och därefter den tid som krävs eller är tillåten enligt vid var tid gällande lagstiftning och praxis.

 

DINA RÄTTIGHETER SOM REGISTRERAD

När ExTe Fabriks AB samlar in och behandlar dina personuppgifter har du vissa rättigheter. Du har rätt att:

  • Begära ett utdrag över de personuppgifter ExTe Fabriks AB behandlar samt på vilket sätt de behandlas
  • Begära rättelse av eventuellt felaktiga uppgifter
  • Begära att bli raderad. Detta kan dock endast genomföras förutsatt att ExTe Fabriks AB inte har rätt att behålla uppgifterna på någon annan laglig grund
  • Begära att behandlingen under vissa omständigheter begränsas, till exempel under tiden en fråga om huruvida uppgifter är korrekta eller inte utreds
  • När dataskyddsförordningen börjar tillämpas nyttja rätten till dataportabilitet

Vid frågor angående hanteringen av dina personuppgifter, vänligen kontakta ExTe Fabriks AB på +46 (0)651 175 00 eller info@exte.se

 

SÄKERHET

ExTe Fabriks AB vidtar lämpliga tekniska och organisatoriska informationssäkerhetsåtgärder för att förhindra och begränsa risker som är förknippade med att utge personuppgifter såsom obehörig åtkomst, avslöjande, missbruk, förändringar och förstörelse. Endast behörig personal bundna av sekretess har tillgång till identifierbara personuppgifter.

 

KONTAKTUPPGIFTER

ExTe Fabriks AB
Gundbergsvägen 6
827 62 Färila
Sverige

+46 (0)651 175 00

info@exte.se

Org.nr. 556104-5062

 

COOKIES

På våra hemsidor använder vi kakor (cookies) för att webbplatsen ska fungera på ett bra sätt för dig. Genom att surfa vidare godkänner du att vi använder kakor.

Vår marknadsorganisation