Maantie

TUOTTEET MAANTEILLE

Teemme jatkuvia parannuksia ja määrätietoista tuotekehitystyötä, joka perustuu 120 vuoden aikana puutavarankuljetusyrityksiltä ja niiden työntekijöiltä saatuihin mielipiteisiin.

Puutavarapankot ja automaattikiristimet käyvät tuotekehitysvaiheessa läpi erittäin tiukat testit testipenkeissä, joissa simuloidaan koneellista lastausta, kuljetusta ja purkamista sekä tärinöitä tyhjäkäyntiajolla. Tietty prosentti valmistetuista tuotteista valitaan satunnaisesti aineen rikkovaa koetta varten. Jos testipenkeistä saadut tulokset hyväksytään, tuote testataan käytännön testeissä ennen markkinoille tuomista.

ExTen valikoima on markkinoiden ylivoimaisesti laajin, ja siitä löytyy oikea tuote kaikkiin tarpeisiin. Kehitystyö, jota tehdään turvallisuudesta tinkimättä, on paras takuu.