You need to login to download the file

Har du inget konto? Klicka här för att ansöka om loginuppgifter.

Type your e-mail address below and click send to add your e-mail as a recipient of our newsletter


ExTe TL

Show all pictures

Ökad säkerhet med automatisk efterspänning.

ExTe TL - Tension Limited

Under transport bibehåller den automatiska efterspaningen den lastsurrning som krävs för optimal säkerhet.

TL-spännaren är i likhet med föregångaren Grizzly anpassad för montering på insidan av ramen på släp och bil, där den sitter skyddad från yttre påverkan. Spännarens placering inne i ramen gör att den är lätt att placera på släpet där utrymmet är väl tilltaget. Med ett specialfäste går det också enkelt att montera spännaren på bilreden. Det gäller även lastbilsreden som minimerats i höjd. 

Eftersom TL-spännaren sitter fast monterad i ramen följer den inte med när bankar förflyttas hydrauliskt.

TL-spännaren är CE-märkt och som andra ExTe-produkter tillverkad av högkvalitativa material.


Vikt: 15,0 kg utan kätting och kättinghållare.

Dragkraft: upp till 450 kg