You need to login to download the file

Har du inget konto? Klicka här för att ansöka om loginuppgifter.

Type your e-mail address below and click send to add your e-mail as a recipient of our newsletter


Årlig revision av ExTes kvalitetssystem

Årlig revision av ExTes kvalitetssystem

Fortsatt certifierade utan anmärkning.

Den årliga revisionen av vårt kvalitetsledningssystem ISO 9001 genomfördes i förra veckan. 

"Inga avvikelser från systemet rapporterades vilket bevisar att vårt kvalitetsarbete håller måttet och att vi har ett bra sätt att svara på krav från kunder och leverantörer”, säger Maria Thor, ExTes kvalitetssamordnare.

Sammanfattande kommentar från revisionsorganet TÜV Nord:

”Övervakande revision mot 9001:2015 kvalitetsledningssystem. Inga avvikelser identifierades i olika delar av standarden. Företaget har ett väl genomfört ledningssystem för kvalitet som verkar fungera på alla nivåer i bolagsstrukturen”. 

26-08-2020

Other news

Our sales organization