Den nya Conical-staken ersätter de bägge varianterna Conical-In och Conical-Out. Den nya Conical-staken är fasad mot staketoppen både på insida och utsida.

Fasningen på insidan betyder att mer virke kan lastas, och att lossning vid virkesmottagningen underlättas. Fasningen på utsidan minimerar risken för att högsta tillåtna lastbredd överskrids vid fullt lass. För åkare med flera virkesekipage, samt för påbyggare och återförsäljare blir lagerhållningen av stakar mer rationell, eftersom två stakar blir en.

Övergången till den nya Conical-staken är smidig och problemfri då den behåller alla egenskaper från sina föregångare samt att den ger fler fördelar:

  • staken är fasad både på in- och utsidan
  • samma stake passar till både A- och D-bankarna
  • färre stakar behöver lagerhållas
  • samma snabba och effektiva infästning i stommen som hittills

För att säkerställa kontinuiteten för befintliga användare av Conical-In och Conical-Out, kommer dessa varianter att finnas tillgängliga som reservdelar under utfasningsperioden.

Vår supportpersonal är redo att svara på eventuella frågor och tillhandahålla ytterligare information för att göra övergången så enkel som möjligt.