För att ladda hem filen så måste du logga in

Har du inget konto? Klicka här för att ansöka om loginuppgifter.

Fyll i nedan och klicka skicka för att prenumerera på vårt nyhetsbrev!


Registrera produkter

Här registrerar du ExTe-produkter för att ExTes Trygghetsgaranti ska gälla

När du köper ExTes produkter ingår ExTes Trygghetsgaranti. Garantitiden är fyra (4) år från inköpsdatum. Gäller ej begagnade produkter. Garantin gäller för alla ExTes märkta originaldelar, som på grund av materialfel, bristfällig konstruktion eller annat fel vid tillverkning av produkten förlorat sin funktion.


FÖR ATT GARANTIN SKA GÄLLA SKA

  • Kunden reklamera felet senast inom 14 dagar efter att felet upptäckts
  • Produkten/delen ha köpts från ExTe eller av ExTe auktoriserad återförsäljare/påbyggare/serviceverkstad
  • ExTes monterings-, service- och underhållsinstruktioner ha följts (dvs produkterna ska vara rätt monterade, underhållna, servade och smorda samt bultförband efterdragna enligt instruktionerna)
  • Endast ExTes originaldelar ha använts i samband med montering, reparation och service
  • Produkterna inte ha varit utsatta för yttre våld, t ex av lastmaskin eller annat


Garantin gäller för material. ExTe har inte ansvar för förluster felet kan orsaka, som exempelvis produktionsbortfall, utebliven vinst eller annan ekonomisk följdförlust. Garantin gäller ej för slitdelar som ingår i produkter.


GDPR - samtycke
ExTe använder informationen i formuläret för registrering av den förlängda produktgarantin den s.k. Trygghetsgarantin, uppföljning samt marknadsföring och övrig information genom t.ex. nyhetsbrev och utskick.

Jag samtycker till att informationen som fylls i formuläret lagras hos ExTe och i fordonets instruktions- och manualpärm.

Vår marknadsorganisation