Järnväg

Järnvägsprodukter

ExTe är världens ledande tillverkare och leverantör av timmerbankar och automatiska spännare.

Produkternas huvudsyfte är att förbättra järnvägskundernas ekonomi, säkerhet och konkurrenskraft.

För järnvägsprodukter används nästan uteslutande höghållfast stål. Nya produkter testas alltid enligt FEM-analyser samt i provbänk. ExTes egna krav överstiger UIC och TSI’s normer. I förstörande tester identifieras brott- och utmattningsgränser i praktiken. Först därefter sker operativ testtrafik och därefter marknadsföring av nya produkter.