För att ladda hem filen så måste du logga in

Har du inget konto? Klicka här för att ansöka om loginuppgifter.

Fyll i nedan och klicka skicka för att prenumerera på vårt nyhetsbrev!


Reklamationsrapport

Vänligen fyll i formuläret nedan. Ring oss på 0651-17500 om du behöver hjälp.

ReklamationsrapportTrygghet3

EXTE ANSVARAR FÖR ATT

• alla produkter konstrueras i högkvalitativa material

• mått och vikter är korrekta

• produkternas funktion och kapacitet överensstämmer med angivna data

• leverans av reservdelar sker inom överenskommen tid

• den kunskap och tekniska support som åkarna behöver finns tillgänglig

När du köper ExTes produkter ingår ExTes Trygghetsgaranti. Garantitiden är fyra (4) år från inköpsdatum. Gäller ej begagnade produkter. Garantin gäller för alla ExTes märkta originaldelar, som på grund av materialfel, bristfällig konstruktion eller annat fel vid tillverkning av produkten förlorat sin funktion.


FÖR ATT GARANTIN SKA GÄLLA SKA

• kunden reklamera felet senast inom 14 dagar efter att felet upptäckts

• produkten/delen köpts från ExTe eller av ExTe auktoriserad återförsäljare/påbyggare/serviceverkstad

• ExTes monterings-, service- och underhållsinstruktioner ha följts (dvs produkterna ska vara rätt monterade, underhållna, servade och smorda samt bultförband efterdragna enligt instruktionerna)

• endast ExTes originaldelar ha använts i samband med montering, reparation och service

• produkterna inte ha varit utsatta för yttre våld, t ex av lastmaskin eller annat

Garantin gäller för material. ExTe har inte ansvar för förluster felet kan orsaka, som exempelvis produktionsbortfall, utebliven vinst eller annan ekonomisk följdförlust. Garantin gäller ej för slitdelar som ingår i produkter.


RUTIN VID REKLAMATION

• reklamation ska framställas direkt till ExTe eller ExTes auktoriserade återförsäljare

• ExTe skickar ny produkt/del samt faktura och fraktsedel

• produkter/delar som ersatts under garantitiden tillhör ExTe och skall returneras till ExTe inom 14 dagar

• ExTe undersöker produkten/delen

• om defekten utgör ett fel som omfattas av garantin krediterar ExTe fakturan

• omfattas defekten inte av garantin betalar kunden fakturan

Vid leveranser inom Sverige tillämpas NL09.


VÄNLIGEN FYLL I NEDANSTÅENDE FORMULÄR VID REKLAMATION

Notera att frågor märkta med en asterisk (*) är obligatoriska. 


GDPR - samtycke
ExTe använder informationen i formuläret för registrering av Trygghetsgarantin, uppföljning samt marknadsföring och övrig information genom t.ex. nyhetsbrev och direktreklam.

Jag samtycker till att informationen som fylls i formuläret lagras hos ExTe och i fordonets instruktions- och manualpärm.

Vår marknadsorganisation