För att ladda hem filen så måste du logga in

Har du inget konto? Klicka här för att ansöka om loginuppgifter.

Fyll i nedan och klicka skicka för att prenumerera på vårt nyhetsbrev!


TRYGGHETSGARANTI

Nu inför vi en trygghetsgaranti för våra produkter som levereras inom Sverige efter årskiftet 2017/18. Vi erbjuder världens säkraste lastförankring, förmodligen även den tryggaste.

ExTes Trygghetsgaranti

Trygghet3Vi tar nu ytterligare ett steg framåt och inför fyra års trygghetsgaranti på våra produkter som levereras inom Sverige efter årsskiftet 2017/18.

Garantin är unik i branschen och gör ditt ägande av ExTe-produkter tryggt och bekvämt. Garantin gäller för produkter som är levererade efter årsskiftet 2017/18.

Vi vill att du som virkesåkare ska känna dig trygg med våra produkter och att du får snabb hjälp om problem uppstår. Med trygghetsgarantin vill vi både göra det enklare för dig och minimera din stilleståndstid. Mer information om aktuella garantivillkor får du av våra återförsäljare, ExTes säljare samt här på vår hemsida.

REG_PROD_KNAPP


Full kontroll från råämne till färdig produkt, säkerhet i varje steg. Det är trygghet för dig!

EXTE ANSVARAR FÖR ATT

• alla produkter konstrueras i högkvalitativa material
• mått och vikter är korrekta
• produkternas funktion och kapacitet överensstämmer med angivna data
• leverans av reservdelar sker inom överenskommen tid
• den kunskap och tekniska support som åkarna behöver finns tillgänglig


När du köper ExTes produkter ingår ExTes Trygghetsgaranti. Garantitiden är fyra (4) år från inköpsdatum. Gäller ej begagnade produkter.
Garantin gäller för alla ExTes märkta originaldelar, som på grund av materialfel, bristfällig konstruktion eller annat fel vid tillverkning av produkten förlorat sin funktion.


FÖR ATT GARANTIN SKA GÄLLA SKA

• kunden reklamera felet senast inom 14 dagar efter att felet upptäckts
• produkten/delen köpts från ExTe eller av ExTe auktoriserad återförsäljare/påbyggare/serviceverkstad
• ExTes monterings-, service- och underhållsinstruktioner ha följts (dvs produkterna ska vara rätt
monterade, underhållna, servade och smorda samt bultförband efterdragna enligt instruktionerna)
• endast ExTes originaldelar ha använts i samband med montering, reparation och service
• produkterna inte ha varit utsatta för yttre våld, t ex av lastmaskin eller annat

Garantin gäller för material. ExTe har inte ansvar för förluster felet kan orsaka, som exempelvis produktionsbortfall, utebliven vinst eller annan ekonomisk följdförlust. Garantin gäller ej för slitdelar som ingår i produkter.


RUTIN VID REKLAMATION

• reklamation ska framställas direkt till ExTe eller ExTes auktoriserade återförsäljare
• ExTe skickar ny produkt/del samt faktura och fraktsedel
• produkter/delar som ersatts under garantitiden tillhör ExTe och skall returneras till ExTe inom 14 dagar
• ExTe undersöker produkten/delen
• om defekten utgör ett fel som omfattas av garantin krediterar ExTe fakturan
• omfattas defekten inte av garantin betalar kunden fakturan

Vid leveranser inom Sverige tillämpas NL09. Klicka här för fullständiga leverans- och garantivillkor (extern länk till Teknikföretagens webbplats - öppnas i nytt fönster).


REGISTRERA NYA PRODUKTER

Klicka här för att komma till registreringssidan för nya produkter.

REKLAMATIONSANSPRÅK? 

Klicka här för att komma till registreringssidan för reklamation.

Vår marknadsorganisation