590530

Reklamationsrapport

Reklamation

Vänligen fyll i reklamationsformuläret nedan

Vi vill att du som virkesåkare ska känna dig trygg med våra produkter och att du får snabb hjälp om problem uppstår. Vi beklagar om någon av våra produkter inte motsvarar våra högt uppsatta kvalitetskrav.

Kontakta oss på 0651-175 30 om du behöver hjälp.

RUTIN VID REKLAMATION

 • Reklamation ska framställas direkt till ExTe eller ExTes auktoriserade återförsäljare
 • ExTe skickar ny produkt/del samt faktura och fraktsedel
 • Produkter/delar som ersatts under garantitiden tillhör ExTe och skall returneras till ExTe inom 14 dagar
 • ExTe undersöker produkten/delen
 • Om defekten utgör ett fel som omfattas av garantin krediterar ExTe fakturan
 • Omfattas defekten inte av garantin betalar kunden fakturan


Vid leveranser inom Sverige tillämpas NL09.

FÖR ATT GARANTIN SKA GÄLLA SKA

 • Kunden reklamera felet senast inom 14 dagar efter att felet upptäckts
 • Produkten/delen köpts från ExTe eller av ExTe auktoriserad återförsäljare/påbyggare/serviceverkstad
 • ExTes monterings-, service- och underhållsinstruktioner ha följts (dvs produkterna ska vara rätt monterade, underhållna, servade och smorda samt bultförband efterdragna enligt instruktionerna)
 • Endast ExTes originaldelar ha använts i samband med montering, reparation och service
 • Produkterna inte ha varit utsatta för yttre våld, t ex av lastmaskin eller annat


Garantin gäller för material. ExTe har inte ansvar för förluster felet kan orsaka, som exempelvis produktionsbortfall, utebliven vinst eller annan ekonomisk följdförlust. Garantin gäller ej för slitdelar som ingår i produkter.

EXTE ANSVARAR FÖR ATT

 • Alla produkter konstrueras i högkvalitativa material
 • Mått och vikter är korrekta
 • Produkternas funktion och kapacitet överensstämmer med angivna data
 • Leverans av reservdelar sker inom överenskommen tid
 • Den kunskap och tekniska support som åkarna behöver finns tillgänglig


När du köper ExTes produkter ingår ExTes Trygghetsgaranti. Garantitiden är fyra (4) år från inköpsdatum. Gäller ej begagnade produkter. Garantin gäller för alla ExTes märkta originaldelar, som på grund av materialfel, bristfällig konstruktion eller annat fel vid tillverkning av produkten förlorat sin funktion.

Vår marknadsorganisation