Exte Maxi / SR3

Maxistaken och Maxihylsan

ExTe Maxi är ett system som innefattar Maxistaken och Maxihylsan. Var stake kan belastas med 2,25 ton gods. Maxihylsan garanterar en snabb, säker och vibrationsfri fastsättning av staken i vagn.


Exte Maxi / SR3

Utrustningen passar de flesta vagnar med sidobalkar och som har golv. Själva staken passar dessutom i samtliga UIC-hylsor av standardtyp.

En Maxistake väger 24 kg och en hylsa 11 kg.

Sedan mitten av 1990-talet har hundratusentals stakar av denna typ levererats till olika kunder i Sverige och övriga Europa.