SR12

Designad för en last om 12 ton

ExTes SR 12 timmerbanke är den dominerande järnvägsbanken i Skandinavien och Nya Zeeland. Dess styrka är en förutsättning för att effektivt kunna klara mycket tuff hantering.


SR12

Banken kan monteras på i princip alla typer av flak- och containervagnar.

SR 12-banken väger från 200 kg avhängigt lastprofil, typ av infästning, etc. 

Sedan slutet av 1980-talet har tiotusentals bankar av denna typ levererats till mycket nöjda kunder.