System 144

EIN SYSTEM FÜR MAXIMALE FLEXIBILITÄT.

System 144 sind die Schemel, die ExTe am meisten verkauft hat. Das starke und stabile System ist zuverlässig und flexibel und kann einfach auf ein anderes Fahrzeug montiert werden, wenn ein Tausch notwendig wird. Deshalb wird das System 144 von Speditionen auf der ganzen Welt geschätzt.


System 144

144 - ein System mit vielen Wahlmöglichkeiten.

Reiter 144-S

Der Schemelkörper 144 ist speziell für anspruchsvolle Rundholztransporte konstruiert, während die Rungen beim Schemelkörper 144-S weniger nach innen geneigt sind und eine größere Breite zwischen den Rungenspitzen aufweisen. Dies ist ein Vorteil beim Laden von formstabilen Produkten wie beispielsweise Schnittholz.

Schemelkörper 144/144-S.

Die Schemelkörper bestehen aus Stahl. Der Unterschied besteht in einer geringeren Neigung der Rungen von 144-S nach innen, 89,2°, dadurch nimmt die Breite zwischen den Rungenspitzen zu. Dies ist ein Vorteil beim Laden von formstabilen Produkten wie beispielsweise Schnittholz. Beim normalen 144-Körper haben die Rungen eine etwas größere Neigung nach innen, 88,5°, er eignet sich daher sehr gut zum Transport von Rundhölzern.

Die Körper können auf Wunsch des Kunden mit zusätzlichen, in die Ladefläche eingelassenen Aufnahmen, versehen werden.

Körper mit mittig angeordneten Aufnahmen gibt es standardmäßig. Schemelkörper können leicht als tragende Elemente in die Ladeflächenkonstruktion eingebaut werden.

 

PERFORMANCE

Das System 144 ist in den folgenden Leistungsschritten verfügbar:

144 - maximale Belastung pro Schemel: 7 Tonnen

144-S - maximale Belastung pro Schemel: 7 Tonnen

Mehr Informationen
System 144

Flexibelt samspel

System 144 innehåller flera alternativa konstruktioner för att ge fler valmöjligheter även för åkare som inte bara transporterar rundvirke. Med hylsor, stommar och stakar infällda i flaket går det snabbt att anpassa ekipaget till ett blandat godssortiment.

Samspelet mellan stakar, stommar och fästen, gör konstruktionerna fjädrande om de utsätts för ovarsam behandling vid lastning och lossning.

Flakhylsor ökar möjligheterna. Även flakhylsorna tillverkas av noggrant utvalt stål. Flakhylsorma är värmebehandlade och väl anpassade för svetsning, utan krav på förvärmning. Hylsorna monteras oftast i flakkonstruktioner, som är avsedda för blandat gods.

Lätta och smidiga svetsfästen
Stommarnas fästen tillverkas av stål och är väsentliga komponenter med stor betydelse för utrustningens livslängd och trafiksäkerhet.
Fästena är också viktiga för stommarnas fjädrande egenskaper. De lätta och smidiga svetsfästena levereras blästrade. En tydlig svetsningsinstruktion bifogas.

Valfri låsning av stakarna
Stakarna monteras oftast med snabblås för att möjliggöra en snabb och enkel omflyttning av stakarna. Låsmekanismen är uppbyggd enligt excenterprincipen. Snabblåset passar i alla bankestommar och flakhylsor. Låsningar av stakarna kan även ske med bultförband om stakarna inte behöver flyttas ofta.

Bygelfästen ger flexibilitet
Med bygelfästen kan stommen monteras oberoende av ramens bredd. Vid montering borras hål i stommens sida och fästet dras fast med bultar. Bygelfästena levereras topplackade.

System 144

Stommar i 2 varianter: 144 och 144-S

Stommarna är uppbyggda i stål. Skillnaden mellan stommarna är att 144-S ger mindre inåtlutning, 89,2°, på stakarna och därmed större bredd mellan staktopparna. En fördel vid lastning av formstabilt gods som till exempel sågade trävaror. Den vanliga 144-stommen ger något större inåtlutning, 88,5°, på stakarna och passar därför utmärkt för transport av rundvirke.

 

Stommarna kan, allt efter kundens önskemål, utrustas med extra flakhylsor infällda i stommarna.

Stommar med mitthylsa finns som standard. Bankestommar kan med fördel byggas in som bärande element i flakkonstruktionen.

Flakhylsor
Flakhylsorna, som väger 7,1 kg, är värmebehandlade och väl anpassade för svetsning. Hylsorna monteras oftast i flakkonstruktioner, som är avsedda för blandat gods. Om transporterna i huvuvdsak kommer att bestå av rundvirke, rekommenderas att hylsorna monteras så att stakarna får en inåtlutning på 1,5°, för att lastprofilen ej ska överskridas. Vid insvetsning av flakhylsor är det ett krav att insvetsningen kan motstå ett moment av min 6 tonmeter. Eventuella förstärkningar i flak och ramar måste individuellt anpassas efter hylsornas placering och flakets övriga förutsättningar. Ansvaret för att hylsornas styrka uppnås, vilar på den som gör monteringen/insvetsningen.

Stakemontering
Stakarna kan monteras antingen med bultförband eller snabblås. Båda alternativen passar i alla bankestommar och flakhylsor. Bultförband rekommenderas i de fall stakarna skall ha en mer varaktig placering. Bultförbandet består av, förutom höghållfast skruv med mutter, fem stycken tallriksfjädrar vars uppgift är att hålla förbandet elastiskt och rätt spänt, utan att belasta hållfasthetsgränser. En sinnrik teknik, som mångdubblar förbandets livslängd.

Snabblås är det alternativ, som medger den snabbaste och enklaste omflyttningen av stakarna. De låses fast med en särskild manövernyckel. Låsmekanismen är uppbyggd enligt excenterprincipen. I låst läge är en tryckfjäder komprimerad, vars kraft frigörs när låset öppnas.

Lastkapacitet: 7 ton
Vikt (stomme): från 85 kg (2500 mm bredd)

Fästen tillverkas av stål. Flakhylsorna är värmebehandlade och väl anpassade för svetsning, utan krav på förvärmning. Hylsorna monteras oftast i flakkonstruktioner, som är avsedda för blandat gods.
Teleskopstakens undre profil, samt eurostaken, är pulverlackad. Teleskopstakens övre profil av aluminium är anodiserad.

Stommar 144 och 144-S kan utrustas med extra stakhylsor infällda i stommarna. Stommar med mitthylsa finns som standard.
Snabblås ger snabb och enkel omflyttning av stakarna. Låsmekanismen är uppbyggd enligt excenterprincipen. Av säkerhetsskäl skall, som manövernyckel, typ spärrskaft användas.