ExTe Universal

Designad för en last om 8 ton per banke

ExTe Universal (tidigare ExTe Return) är en timmerbanke med nedfällbara stakar och är designad för en last om 8 ton per banke. Banken är ämnad för returlast av rundvirke i täckta eller öppna vagnar/vägfordon.


ExTe Universal

Banken är lämpad i godsflöden där sågade trävaror, byggplattor, pallat gods, etc. transporteras i ena riktningen och rundvirke i den andra riktningen. Den tomma returen av bankarna sker med nedfällda stakar där bankarna är placerade ovanpå eller bredvid nyttolasten.

Banken väger från 160 kg beroende på möjlig lastprofil interiört i fordonet.