Fästen

FÄSTEN FÖR EXTES JÄRNVÄGSPRODUKTER

Timmerbankar av modellerna SR12, SR8 and SR6 kan monteras på de flesta typer av flak- och containervagnar med hjälp av fyra generella typer av fästen.


Fästen

Bultfästen och Bygelfästen förutsätter hålborrning i vagnram (se foto 1, 3 och 4) medan Klämfästen kläms fast vid vagnram (se foto 2). Vagnfästen kan antingen bultas eller svetsas på vagns yttre långbalkar (se foto 5 och 6). Som framgår av namnet svetsas Svetsfästen mot vagnramen. Svetsfästet används vanligast på timmerbanke typ SR6 och SR8 (se foto 7).

Gummipuckar erbjuds som option då Bult, Bygelfästen eller Vagnfästen används. Deras funktion är att fungera som ”dynamiska stötdämpare” för att minimera skaderisker på utrustning vid kraftiga kollisioner (av kran eller vid olyckshändelser). Se foto 1, 2, 4, 5, 6, 9 och 10.

För stödbankar erbjuds antingen Klämfästen eller Bultfästen (med eller utan gummipuckar) se foto 9 och 10.

Mer information
1 Bultfäste m. el. utan gummipuckar
2 Klämfäste
3 Bygelfäste utan gummipuckar
4 Bygelfäste med gummipuckar
5 Bultat vagnsfäste
6 Svetsat vagnsfäste
7 Svetsfäste för SR6/8
8 Bultat fäste för SR6/8
9 Klämfäste stödbanke
10 Bultat fäste stödbanke