SR6

Designad för en last om 6 ton

ExTe SR 6 timmerbanke är designad för en last om 6 ton och är mycket lämpad för transporter av både rundvirke och sågade trävaror. Banken är också mycket attraktiv på kontinenten där lastprofilen är mindre än t.ex. i Sverige.


SR6

Banken kan monteras på i princip alla typer av flak- och containervagnar.

Banken väger från 130 kg avhängigt lastprofil, typ av infästning, etc.

Sedan mitten av 1990-talet har närmare 7,000 bankar av denna typ levererats till olika europeiska kunder.