Kroken

Lyft kätting eller band med enkelhet

Kroken är utformad för att lätt kunna lyftas upp med gripen. Både krok och hållare är tillverkade i hållbar specialgummi.


Kroken

Hållaren är enkel att montera på staken, och konstruktionen gör att kroken sitter stadigt även under körning. Kroken är en lösning som är snäll mot kroppen och ökar säkerheten samt gör surrningen snabbare.

NYHET! Ny utformning.

Benämning Artikelnummer
Krok och schackel 800910
Hållare 800920
Kätting 800249
ExTe Original

TIMMERTRANSPORT OCH ÖVRIG TRANSPORT

Använd alltid originaltillbehör som är utprovade och anpassade. Alla ExTes lastbilstillbehör är konstruerade med säkerhet och användbarhet i åtanke och anpassade för all sorts timmertransport och övrig transport. Vår produktutveckling har skapat normer i många länder för hur trafiksäkra lastbilstillbehör ska vara konstruerade. Vi erbjuder konstruktions- och produktionslösningar som ger maximal säkerhet i funktionen.