SR8

Designad för en last om 8 ton per banke

ExTes SR 8 timmerbanke är designad för en last om 8 ton per banke och är genom sin utformning mycket lämpad för transporter av både rundvirke och sågade trävaror.


SR8

Banken kan monteras på i princip alla typer av flak- och containervagnar.

Banken väger från 160 kg beroende på lastprofil, typ av infästning, etc.