Gripstödet

Skyddar stommen

Gripstödet kan monteras på alla typer av bankar eller supportbanke för att kunna lägga ner gripen utan att banken eller gripen skadas. Gummit absorberar vibrationerna och förhindrar att de fortplantas ner i stommen.


Gripstödet
Benämning Artikelnummer
Gripstöd 800895
ExTe Original

TIMMERTRANSPORT OCH ÖVRIG TRANSPORT

Använd alltid originaltillbehör som är utprovade och anpassade. Alla ExTes lastbilstillbehör är konstruerade med säkerhet och användbarhet i åtanke och anpassade för all sorts timmertransport och övrig transport. Vår produktutveckling har skapat normer i många länder för hur trafiksäkra lastbilstillbehör ska vara konstruerade. Vi erbjuder konstruktions- och produktionslösningar som ger maximal säkerhet i funktionen.