ExTe Multi

Effektiva transporter för svensk skogsindustri

ExTe Multi är ett system baserat på SR 8 alternativt SR 12-timmerbanken.


ExTe Multi

ExTe Multi är designad för att främst erbjuda svensk skogsindustri effektiva transporter av containers, rundvirke, sågade trävaror, flis/biobränslen i containers på en och samma vagn.