Kättinghängare

För smidig stakemontering

Häng snabbt och enkelt upp kättingen på staken. För höger- eller vänstermontering.


ExTe Kättinghängare
Kättinghängare
Benämning Artikelnummer
Kättinghängare för stakmontering, vänster 801257
Kättinghängare för stakmontering, höger 801258
ExTe Original

TIMMERTRANSPORT OCH ÖVRIG TRANSPORT

Använd alltid originaltillbehör som är utprovade och anpassade. Alla ExTes lastbilstillbehör är konstruerade med säkerhet och användbarhet i åtanke och anpassade för all sorts timmertransport och övrig transport. Vår produktutveckling har skapat normer i många länder för hur trafiksäkra lastbilstillbehör ska vara konstruerade. Vi erbjuder konstruktions- och produktionslösningar som ger maximal säkerhet i funktionen.