För att ladda hem filen så måste du logga in

Har du inget konto? Klicka här för att ansöka om loginuppgifter.

Fyll i nedan och klicka skicka för att prenumerera på vårt nyhetsbrev!


System 144

Visa alla bilder

System 144 maximal flexibilitet.

144 - ETT SYSTEM MED FLER VALMÖJLIGHETER.

System 144 är i huvudsak konstruerat i stål och innehåller en produktmix anpassad för åkare som inte bara transporterar rundvirke.

Med stommar och hylsor infällda i flaket går det snabbt att anpassa ekipaget till ett blandat godssortiment. System 144 är den optimala utrustningen för många typer av jobb och mycket uppskattad av kunder över hela världen.

Samspelet mellan stakar, stommar och fästen, gör konstruktionerna fjädrande om de utsätts för ovarsam behandling vid lastning och lossning.

Stomme 144 är i första hand konstruerad för krävande rundvirkestransporter, medan stomme 144 – S har mindre inåtlutande stakar och större bredd mellan staktopparna. En fördel vid lastning av formstabilt gods, som t ex sågande trävaror.

System 144 innehåller flera alternativa konstruktioner för att ge fler valmöjligheter även för åkare som inte bara transporterar rundvirke. Med hylsor, stommar och stakar infällda i flaket går det snabbt att anpassa ekipaget till ett blandat godssortiment.

PRESTANDA

System 144 finns i i följande prestandasteg:

144 - maxbelastning per banke: 7 ton

144-S - maxbelastning per banke: 7 ton

Systemet går att konfigurera på flera olika sätt. Kontakta din lokala återförsäljare eller ExTe för mer information.

System 144 innehåller funktionella egenskaper som gör åkaren mer effektiv.

Flakhylsor ökar möjligheterna. Även flakhylsorna tillverkas av noggrant utvalt stål. Flakhylsorma är värmebehandlade och väl anpassade för svetsning, utan krav på förvärmning. Hylsorna monteras oftast i flakkonstruktioner, som är avsedda för blandat gods.

Lätta och smidiga svetsfästen.

Stommarnas fästen tillverkas av stål och är väsentliga komponenter med stor betydelse för utrustningens livslängd och trafiksäkerhet.
Fästena är också viktiga för stommarnas fjädrande egenskaper. De lätta och smidiga svetsfästena levereras blästrade. En tydlig svetsningsinstruktion bifogas.

Valfri låsning av stakarna.

Stakarna monteras oftast med snabblås för att möjliggöra en snabb och enkel omflyttning av stakarna. Låsmekanismen är uppbyggd enligt excenterprincipen. Snabblåset passar i alla bankestommar och flakhylsor. Låsningar av stakarna kan även ske med bultförband om stakarna inte behöver flyttas ofta.

Bygelfästen ger flexibilitet.

Med bygelfästen kan stommen monteras oberoende av ramens bredd. Vid montering borras hål i stommens sida och fästet dras fast med bultar. Bygelfästena levereras topplackade.

Behandlat för att skapa högsta finish.

Samtliga komponenter i System 144 genomgår noggrann tvätt och blästring före grundlig eller skyddsmålning. Komponenter som inte ska svetsas levereras lackade för att skapa högsta finish.

Stommar i 2 varianter: 144 och 144-S.

Stommarna är uppbyggda i stål. Skillnaden mellan stommarna är att 144-S ger mindre inåtlutning, 89,2°, på stakarna och därmed större bredd mellan staktopparna. En fördel vid lastning av formstabilt gods som till exempel sågade trävaror. Den vanliga 144-stommen ger något större inåtlutning, 88,5°, på stakarna och passar därför utmärkt för transport av rundvirke.

Stommarna kan, allt efter kundens önskemål, utrustas med extra flakhylsor infällda i stommarna.

Stommar med mitthylsa finns som standard. Bankestommar kan med fördel byggas in som bärande element i flakkonstruktionen.


Flakhylsor.

Flakhylsorna, som väger 7,1 kg, är värmebehandlade och väl anpassade för svetsning. Hylsorna monteras oftast i flakkonstruktioner, som är avsedda för blandat gods. Om transporterna i huvuvdsak kommer att bestå av rundvirke, rekommenderas att hylsorna monteras så att stakarna får en inåtlutning på 1,5°, för att lastprofilen ej ska överskridas. Vid insvetsning av flakhylsor är det ett krav att insvetsningen kan motstå ett moment av min 6 tonmeter. Eventuella förstärkningar i flak och ramar måste individuellt anpassas efter hylsornas placering och flakets övriga förutsättningar. Ansvaret för att hylsornas styrka uppnås, vilar på den som gör monteringen/insvetsningen.

Stakemontering

Stakarna kan monteras antingen med bultförband eller snabblås. Båda alternativen passar i alla bankestommar och flakhylsor. Bultförband rekommenderas i de fall stakarna skall ha en mer varaktig placering. Bultförbandet består av, förutom höghållfast skruv med mutter, fem stycken tallriksfjädrar vars uppgift är att hålla förbandet elastiskt och rätt spänt, utan att belasta hållfasthetsgränser. En sinnrik teknik, som mångdubblar förbandets livslängd.

Snabblås är det alternativ, som medger den snabbaste och enklaste omflyttningen av stakarna. De låses fast med en särskild manövernyckel. Låsmekanismen är uppbyggd enligt excenterprincipen. I låst läge är en tryckfjäder komprimerad, vars kraft frigörs när låset öppnas.

Lastkapacitet: 7 ton
Vikt (stomme): från 85 kg (2500 mm bredd)

Fästen tillverkas av stål. Flakhylsorna är värmebehandlade och väl anpassade för svetsning, utan krav på förvärmning. Hylsorna monteras oftast i flakkonstruktioner, som är avsedda för blandat gods.
Teleskopstakens undre profil, samt eurostaken, är pulverlackad. Teleskopstakens övre profil av aluminium är anodiserad.

Stommar 144 och 144-S kan utrustas med extra stakhylsor infällda i stommarna. Stommar med mitthylsa finns som standard.
Snabblås ger snabb och enkel omflyttning av stakarna. Låsmekanismen är uppbyggd enligt excenterprincipen. Av säkerhetsskäl skall, som manövernyckel, typ spärrskaft användas.

Mer information

System 144

SÄKERHET ÄR VÅRT VARUMÄRKE

ExTe är världens ledande tillverkare och leverantör av timmerbankar och automatiska spännare. I mer än 120 år har vi utvecklat och levererat produkter för säker lastförankring av timmer på väg och järnväg.

EGNA PATENT

ExTe har idag många unika och patenterade lösningar. ExTes patentsymbol visar att det är något unikt som bara finns hos ExTe. Att ExTe har något som ingen annan har.

ÅTERFÖRSÄLJARE OCH SERVICE NÄRA DIG

ExTes återförsäljare finns på ett stort antal platser och antalet service-ställen växer stadigt.

FÖRETAGSPRESENTATION

FÖRETAGSPRESENTATION